Trang chủ Văn phạm Bài đọc Nghe - Phát âm Bài thực hành
Thành viên
Đăng ký nhận bài học
CẨM NANG DU HỌC
Hỗ trợ trực tuyến


Mục:  

CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
Tải bài học về   Tải phần mềm PDF

Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous) khi có một đề nghị là một hoạt động chưa được hoàn thành, hoặc chúng ta muốn làm nổi bật về thời gian mà hoạt động đó đã tồn tại hoặc nhấn mạnh về sự tiếp diễn, bản chất đang xảy ra của một hoạt động.

 

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous) thường được sử dụng cùng với những nhóm từ for hoặc since. Xem những ví dụ dưới đây:

'How long have you been waiting for this bus?' 'I've been standing here for over half an hour. These buses never come.'

'Bạn đã đang chờ xe buýt bao lâu rồi?'

'Tôi đã đang đứng chờ đây được hơn nữa giờ rồi. Những chuyến xe buýt này không bao giờ đến.'

'I've been looking for a summer holiday job for two weeks now, but I still haven't found one.'

'Tôi đã đang tìm một công việc mùa hè trong hai tuần qua, nhưng tôi vẫn chưa tìm được công việc nào cả.'

'We've been living here in Brighton since 1988.'

'Chúng tôi đã đang sống tại Brighton từ năm 1988.'

()  

Thực hành bài trắc nghiệm của bài học này

Các bài liên quan:
THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
THÌ HIỆN TẠI HÒAN THÀNH ĐƠN
CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH ĐƠN

Các bài mới hơn:
THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
NHỮNG SỰ DỰ ĐOÁN: 'WILL'
TƯƠNG LAI TRONG QUÁ KHỨ
THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN DÀNH CHO NHỮNG DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI
THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ TIẾP DIỄN - NHỮNG HOẠT ĐỘNG BỊ GIÁN ĐOẠN
THÌ HIỆN HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
THÌ HIỆN TẠI HÒAN THÀNH ĐƠN
THÌ HIỆN TẠI
NHỮNG HÌNH THỨC NÓI VỀ TƯƠNG LAI

Các bài khác:
CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH ĐƠN
Trang chủ | Học tiếng Anh | Hướng nghiệp | Liên hệ
Thanhphatduhoc.com là website phi lợi nhuận do công ty THANHPHATDUHOC tại Singapore sở hữu và điều hành