Trang chủ Văn phạm Bài đọc Nghe - Phát âm Bài thực hành
Thành viên
Đăng ký nhận bài học
CẨM NANG DU HỌC
Hỗ trợ trực tuyến


Mục:  

NEED TO VÀ NEEDS-ING
Tải bài học về   Tải phần mềm PDF

 Chúng ta sử dụng 'need' để nói về những sự việc mà chúng ta nghĩ rằng cần thiết phải làm. Chúng ta có thể sử dụng 2 cấu trúc khác nhau - need / needs to need / needs -ing

Need to

Chúng ta sử dụng dạng này khi chúng ta muốn nói về cái gì đó mà cần thiết cho ai đó thực hiện. Chúng ta thường nói về ai sẽ làm việc đó. Ví dụ: "I need to go to the dentist" có nghĩa "It's necessary for me to visit the dentist" (cần thiết cho tôi đi đến nha sĩ.)

Chúng ta tạo cấu trúc này với

chủ ngữ

need hoặc needs to

động từ

Ellie

needs to

practise

Alice

needs to

wear a uniform

They

need to

go shopping

We

need to

post the letters

 

Chúng ta tạo dạng phủ định với:

chủ ngữ

don't hoặc doesn't need to

verb

Paul

doesn't need to

take Ellie riding

She

doesn't need to

drive

We

don't need to

pay to go to the park

They

don't need to

buy a present

 

Need –ing

Chúng ta có thể sử dụng dạng này khi chúng ta muốn nói về cái gì đó mà cần thiết cho ai thực hiện. Chúng ta không phải nói ai sẽ làm việc đó. Ví dụ, khi người huấn luyện nói "Dusty needs untacking" cô ta có ý là  "The horse needs to be untacked by you, Ellie" (Con ngựa cần được cháu tháo cương đó, Ellie"

Đây là cấu trúc thụ động khi cấu trúc thông thường chủ từ+động từ + phó từ thay đổi thành phó từ + need + động từ+ing.

Chúng ta tạo cấu trúc này với:

phó từ

need hoặc needs

động từ +ing

The horse

needs

untacking

The house

needs

tidying

The stables

need

mucking out

These letters

need

posting

 

Chúng ta tạo dạng phủ định với:

phó từ

don't hoặc doesn't need

động từ +ing

The car

doesn't need

washing

The plant

doesn't need

watering

The stables

don't need

painting

The horses

don't need

feeding

()  

Thực hành bài trắc nghiệm của bài học này

Các bài liên quan:
MỆNH ĐỀ ĐỘNG TỪ 9: IN VÀ ON
NHẤN MẠNH VỚI 'DO'
TAKE VÀ HAVE
MAKE VÀ DO
NHỮNG MỆNH ĐỀ ĐỘNG TỪ 8: UP & DOWN
NHỮNG ĐỘNG TỪ HAY NHẦM LẪN
NGHĨA VỤ VÀ SỰ CHO PHÉP
NHỮNG ĐỘNG TỪ MỆNH ĐỀ 7: "STAND"
NHỮNG MỆNH ĐỀ ĐỘNG TỪ 6: 'PICK'
VERB + VERB-ING

Các bài mới hơn:
NHỮNG ĐỘNG TỪ MỆNH ĐỀ 7: "STAND"
NHỮNG MỆNH ĐỀ ĐỘNG TỪ 6: 'PICK'
VERB + VERB-ING
MAKE, LET, ALLOW
NHỮNG THÓI QUEN TRONG QUÁ KHỨ VÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC LẬP LẠI VỚI 'WOULD'
NHỮNG THÀNH NGỮ 7: 'UP VÀ 'DOWN'
NHỮNG TRỢ ĐỘNG TỪ - NHỮNG KHẢ NĂNG TRONG QUÁ KHỨ, ĐIỀU CHẮC CHẮN VÀ SỰ SUY LUẬN
NHỮNG MỆNH ĐỀ ĐỘNG TỪ 5: NGOẠI VÀ NỘI ĐỘNG TỪ
MUST/HAVE TO
MỆNH ĐỀ ĐỘNG TỪ 4: QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Các bài khác:
NHẤN MẠNH VỚI 'DO'
TAKE VÀ HAVE
MAKE VÀ DO
NHỮNG MỆNH ĐỀ ĐỘNG TỪ 8: UP & DOWN
NHỮNG ĐỘNG TỪ HAY NHẦM LẪN
NHỮNG ĐỘNG TỪ ĐI CÙNG TÍNH TỪ - LOOK, FEEL, SEEM, SOUND
Trang chủ | Học tiếng Anh | Hướng nghiệp | Liên hệ
Thanhphatduhoc.com là website phi lợi nhuận do công ty THANHPHATDUHOC tại Singapore sở hữu và điều hành